. BohaterON grafika

Nasza szkoła, po raz kolejny, bierze udział w ogólnopolskiej akcji upamiętniającej uczestników Postania Warszawskiego. Podczas lekcji historii, języka polskiego pogłębiamy wiedzę historyczną, ale również kształtujemy postawy patriotyczne młodego pokolenia. Dodatkowo, w ramach projektu zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do umieszczania na stronie „Dumni z Powstańców” pamiątkowych wpisów z indywidualnymi życzeniami dla uczestników walk w 1944 roku. Dumni z Powstańców – wpis, to nowe wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Strona https://wpis.dumnizpowstancow.pl/dodaj-wpis pozwala każdemu użytkownikowi na dodanie własnych treści: tekstu, zdjęcia lub nagrania wideo. Każdy indywidualny wpis to cegiełki w budowaniu narodowej świadomości o ludziach, którzy poświęcili swoją młodość, nierzadko również zdrowie i życie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Pokażmy, że jesteśmy z dumni z Powstańców Warszawskich.

Opiekun SU Marlena Piwowarczyk

. Święto Dyni ogłoszenie

. zyczenia

 Image2

 

W czwartek, 28 września br. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, organu będącego głosem wszystkich uczniów, ale również pomysłodawcą różnych szkolnych działań. W głosowaniu wzięło udział 82 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Oliwia Szpilczyn, Pola Małecka, Gabriela Czajkowska, Julia Kukawka i Błażej Radtka czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po zakończonym głosowaniu, komisja podliczyła głosy. Cały przebieg wyborów monitorował opiekun SU pani Marlena Piwowarczyk.

Podczas tajnego głosowania, wybrano:

  1. Przewodniczącą: Maję Bąbel z klasy VIIIa
  2. Zastępcę przewodniczącej: Judytę Radtke z klasy Va

Ponadto w skład SU, jako jego członkowie, weszli: Wiktoria Mular, Urszula Janowicz, Alicja Jakubowska, Nadia Marczak, Matylda Kotwicka, Emilia Iwanow, Angelika Lewandowska.

Gratulujemy serdecznie ! Dziękujemy za zaangażowanie członkom Komisji Wyborczej, kandydatom do SU oraz wszystkim uczniom, którzy brali udział w głosowaniu.

Opiekun SU M. Piwowarczyk

 IMG 0584

 

27 września br. odbył się apel informacyjny, podczas którego kandydaci do Samorządu Uczniowskiego dokonali autoprezentacji, przedstawiając swoje programy wyborcze na nowy rok szkolny. Pretendentami są uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym sumiennie wypełnili obowiązki szkolne, uzyskali co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz pozytywne wyniki w nauce. W tym roku do pełnienia tej funkcji startują: Judyta Radtka, Wiktoria Mular, Urszula Janowicz, Alicja Jakubowska, Nadia Marczak, Matylda Kotwicka, Emilia Iwanow, Maja Bąbel, Angelika Lewandowska. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w wyborach, które odbędą się 28 września br.

. Plakat na dzień chłopaka