2020 11 Desktop 01

W dniu 30 października 2020r. dzieci z klas 1-3 SP wzięły udział w przedstawieniu teatru „Kurtyna” pt.: „Magiczne słowa”. Widowisko zabrało widzów w tajemniczą podróż do świata magii i czarów. Podróż ta miała  na celu rozbudzenie w widzach dziecięcej kreatywności oraz wyobraźni, którą we współczesnym świecie "zabijają" urządzenia elektroniczne typu smartfony czy tablety. Zadaniem spektaklu  było również kształtowanie postaw społecznych wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empatii i szacunku dla słabszych, pokory wobec autorytetów. Inscenizacja miała wzbudzić szacunek do osób starszych, podkreślić wagę prawdomówności i uczciwości, konieczności wybaczania oraz potrzebę naprawienia wyrządzonych krzywd.

Kino na Temat to cykl spotkań filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie.  W dniu 31.01.2020r., młodzież klas siódmych wzięła udział w projekcji filmu „100 kilo do gwiazd”. Reżyserka filmu - Marie-Sophie Chambon - stworzyła wzruszającą, pełną humoru opowieść o dorastaniu, rodzinie, przyjaźni i przełamywaniu własnych barier. Ale przede wszystkim o spełnianiu marzeń, nawet tych najbardziej nieosiągalnych. Po seansie młodzież dyskutowała z ekspertem (socjoterapeutą) o sile i znaczeniu przyjaźni w kontrze do świata oraz o sposobach radzenia sobie z kłopotami dnia codziennego i wielkimi problemami.

W listopadzie, w naszej szkole gościliśmy Włodzimierza Dudka – muzyka od kilkudziesięciu lat związanego z polską sceną rockowo – bluesową. Będąc aktywnym, świetnym gitarzystą i obserwatorem życia, twórca natknął się na szereg sytuacji gdzie alkohol, przemoc i narkotyki były przyczyną ludzkiego nieszczęścia. Podczas autorskiego programu – Twoje decyzje to twoje życie - poruszał problemy dotykające dzisiejszą młodzież, starał się uzmysłowić jak proste i błahe przyczyny mogą prowadzić do druzgocących skutków. Program zawierał osobiste przeżycia artysty, który choć nigdy nie był uzależniony, patrzył jednak na tragedie będące konsekwencją uzależnień. Myślą przewodnią programu było jednak wskazanie młodzieży pozytywnych stron życia, zadowolenia z odnajdywania własnych pasji i twórczej samorealizacji.

Kino na Temat to cykl spotkań filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania. Starannie dobrany repertuar i interesujące tematy spotkań stanowią podstawę do emocjonującej dyskusji.Projekt skierowany jest do młodzieży z najstarszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W naszej szkole w projekcie, którego koordynatorem jest p. Małgorzata Palus i p. Krystyna Pietruszka, uczestniczą klasy siódme. Każde spotkanie składa się z projekcji filmu oraz debaty z udziałem zaproszonych gości: dziennikarzy, ekspertów w danej dziedzinie. Ważnym elementem kończącym spotkanie jest głosowanie młodzieży na kluczowe pytanie postawione w dyskusji. W listopadzie młodzież uczestniczyła w projekcji filmu „Haker”, mierząc się z odpowiedzią na kluczowe pytanie, czy zawsze technologia zmienia świat na lepsze. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z uczniami: policjant z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie.

 Dni Godnosci

W dniu 3 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyły się Dni Godności pod hasłem „Słowa krzywdzą”.

Słowa mają wielką moc.  Często o tym zapominamy. Mogą nie tylko motywować, pocieszać, dać nadzieję, ale i zniechęcić, obrazić czy wreszcie zranić. Słowa są potężną bronią i stanowią naprawdę silne oręże przeciwko drugiej osobie. Celnie zadane zostają z nami nawet przez całe życie, wywołują ból, cierpienie, rozpacz. Raz wypowiedzianych nie da się cofnąć. Mowa nienawiści, czyli hejt staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, które w niektórych kręgach staje się coraz bardziej akceptowane. Mowa nienawiści uwielbia również bierny klimat. Tam kwitnie. Szczególnie w Internecie, gdzie fałszywe poczucie anonimowości i dystans hejtera od hejtowanego ośmiela do obrażania i szykanowania. Dlatego, spotykając się z mową nienawiści oko w oko, nie warto jej pobłażać ani akceptować jej dominacji w przestrzeni publicznej. Ze względu również na jej na społeczną szkodliwość należy bezwzględnie przeciwdziałać i zastopować, zablokować hejt.

http://hejtstop.pl/

http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/

Samorząd Uczniowski we współpracy z Wolontariatem i Chórem Zespołu Szkół w Kołbaczu, pod kierunkiem pedagoga przygotował program Dni Godności, które przybliżyły powszechny problem funkcjonowania w przestrzeni publicznej oraz Internecie, mowy nienawiści i tzw. hejtu. Głównym celem wydarzenia było uświadomienie wagi problemu, wyrażenie sprzeciwu wobec rosnącej skali przemocy.  Uczniowie oznaczyli miejsca w szkole, które mają być wolne od nienawistnych słów, promując tym samym pozytywną, budującą komunikację. Chcemy żeby uczniowie naszej szkoły czuli się bezpiecznie, wychowując i ucząc się w atmosferze wzajemnego poszanowania.

Idea walki z alkoholem, narkotykami i dopalaczami przyświecała gitarowemu koncertowi, jaki gitarzysta Piotr Lubertowicz dnia 20 listopada br. zagrał dla młodzieży Zespołu Szkół w Kołbaczu. Koncert pod nazwą „Broń się nie trać wiary” sfinansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie.

Artysta Piotr Lubertowicz, który przeszedł w swoim życiu bardzo wiele w doskonały sposób przekazał publiczności swoje życiowe doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież w swojej twórczości zawarł głębokie przesłanie. Wiarygodność Jego dzieł jest tym większa, iż stanowią zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Każdy, kto uczestniczył w Jego koncercie miał świadomość uczestnictwa w czymś wielkim, solidnej lekcji o głębokim podłożu moralnym. Występy Piotra Lubertowicza to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, samotności, czy niezaradności życiowej. Artysta w  wiarygodny sposób potrafił przestrzec młodzież przed niebezpieczeństwami dzisiejszych czasów.