Dni Godnosci

W dniu 3 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyły się Dni Godności pod hasłem „Słowa krzywdzą”.

Słowa mają wielką moc.  Często o tym zapominamy. Mogą nie tylko motywować, pocieszać, dać nadzieję, ale i zniechęcić, obrazić czy wreszcie zranić. Słowa są potężną bronią i stanowią naprawdę silne oręże przeciwko drugiej osobie. Celnie zadane zostają z nami nawet przez całe życie, wywołują ból, cierpienie, rozpacz. Raz wypowiedzianych nie da się cofnąć. Mowa nienawiści, czyli hejt staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, które w niektórych kręgach staje się coraz bardziej akceptowane. Mowa nienawiści uwielbia również bierny klimat. Tam kwitnie. Szczególnie w Internecie, gdzie fałszywe poczucie anonimowości i dystans hejtera od hejtowanego ośmiela do obrażania i szykanowania. Dlatego, spotykając się z mową nienawiści oko w oko, nie warto jej pobłażać ani akceptować jej dominacji w przestrzeni publicznej. Ze względu również na jej na społeczną szkodliwość należy bezwzględnie przeciwdziałać i zastopować, zablokować hejt.

http://hejtstop.pl/

http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/

Samorząd Uczniowski we współpracy z Wolontariatem i Chórem Zespołu Szkół w Kołbaczu, pod kierunkiem pedagoga przygotował program Dni Godności, które przybliżyły powszechny problem funkcjonowania w przestrzeni publicznej oraz Internecie, mowy nienawiści i tzw. hejtu. Głównym celem wydarzenia było uświadomienie wagi problemu, wyrażenie sprzeciwu wobec rosnącej skali przemocy.  Uczniowie oznaczyli miejsca w szkole, które mają być wolne od nienawistnych słów, promując tym samym pozytywną, budującą komunikację. Chcemy żeby uczniowie naszej szkoły czuli się bezpiecznie, wychowując i ucząc się w atmosferze wzajemnego poszanowania.

Idea walki z alkoholem, narkotykami i dopalaczami przyświecała gitarowemu koncertowi, jaki gitarzysta Piotr Lubertowicz dnia 20 listopada br. zagrał dla młodzieży Zespołu Szkół w Kołbaczu. Koncert pod nazwą „Broń się nie trać wiary” sfinansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie.

Artysta Piotr Lubertowicz, który przeszedł w swoim życiu bardzo wiele w doskonały sposób przekazał publiczności swoje życiowe doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież w swojej twórczości zawarł głębokie przesłanie. Wiarygodność Jego dzieł jest tym większa, iż stanowią zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Każdy, kto uczestniczył w Jego koncercie miał świadomość uczestnictwa w czymś wielkim, solidnej lekcji o głębokim podłożu moralnym. Występy Piotra Lubertowicza to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, samotności, czy niezaradności życiowej. Artysta w  wiarygodny sposób potrafił przestrzec młodzież przed niebezpieczeństwami dzisiejszych czasów.

Działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły systematycznie wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 13 listopada dzięki jej wsparciu, w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyły się interesujące przedstawienia, które przede wszystkim prezentowały mechanizmy i procesy, będące zalążkiem w powstawaniu problemów i zagrożeń dotykających dzieci i młodzież, oraz promowały postawy aktywnych, dynamicznie radzących sobie z przeciwnościami ludzi.

"Moja historia” skierowana do uczniów klas IV- VI to spektakl poruszający ciągle aktualne problemy w procesie budowania poczucia własnej wartości młodych, kilkunastoletnich ludzi, którzy poddani naturalnej presji środowiska próbują radzić sobie z problemami dojrzewania. Wymogi współczesności i radykalnie zwiększające się tempo życia społecznego stają się dla wielu z nich pułapkami, w których tracąc poczucie własnej tożsamości i podmiotowości, zaprzepaszczają szanse na prawidłowy rozwój i wchodzą na niebezpieczną ścieżkę kompensowania używkami i uzależnieniami niezrealizowanej potrzeby akceptacji. Cel przedstawienia to – kształtowanie postaw społecznych- umiejętność komunikacji interpersonalnej, jako podstawa współdziałania w osiąganiu celów, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość, szacunek, zrozumienie dla potrzeb innych ludzi, odpowiedzialność za wybory, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami.

 „Jestem królem zamku” – spektakl dla klas I-III, to utrzymany w konwencji baśni teatralnej spektakl, łączący w swojej dramatycznej strukturze elementy fantastyki, humoru i tradycyjnej przypowieści- moralitetu, niosącej głębokie przesłanie. Zaskakująca, skrząca się figlarnym dowcipem akcja spektaklu, ubogacona interakcją z widzem, piosenkami i staranną oprawą plastyczno-choreograficzną umiejętnie wciągnęła młodego widza do mądrej i zabawnej, zbudowanej na fundamencie teatru, rozmowy o rzeczach ważnych i uniwersalnych. Jej celem było również kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, dbałości o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

W dniu 17.10.2018 r. w Zespole Szkół w Kołbaczu gościliśmy aktorów zespołu teatralnego Grupy T z Torunia, którzy w atrakcyjny i humorystyczny sposób przedstawili uczniom klas najmłodszych, problem uzależnień oraz skutki nałogów. W przedstawieniu „Kabaret na jednej nodze” nie zabrakło również pozytywnych afirmacji. Dbałość o zdrowie, tzw. zdrowy styl życia ukazane zostały, jako atrakcyjna alternatywa zachowań ryzykownych. Spektakl to zabawny i pełen humoru zbiór najpopularniejszych baśni, które kreatywnie odbiegając od oryginalnej fabuły ukazują istotne problemy z otoczenia najmłodszych dzieci. Dla starszych dzieci toruńska grupa zaproponowała spektakl „Zaplątani w sieci”, który poruszał problem cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Pokazywał, w jaki sposób korzystać z telefonów i innych mediów, aby nie wpaść w sieć uzależnienia. Aktorzy zaakcentowali potrzebę i konieczność stosowania się do zasad internetowego savoir-vivre’u. Również i w tym przypadku ukazano młodym widzom alternatywne rozwiązania, czyli jak w ciekawy sposób spędzać wolny czas, jak dbać o zdrowie. Dzieci były zafascynowane kolorowymi kostiumami aktorów, żywymi dialogami oraz oddziałującymi na wyobraźnię utworami muzycznymi. Uczniowie mieli okazję do bezpośredniej zabawy z aktorami.

dni godnosci
„Gdybym był zawodnikiem, to czy zbliżając się do mety miałbym zwolnić kroku, czy raczej jeszcze bardziej przyspieszyć?”

Diogenes z Synopy


Każdy okres życia posiada właściwy sobie urok. Gdybyśmy ludzką egzystencję chcieli porównać do pór roku (a jest to porównanie stosowane dość często), to starość na ogół kojarzona bywa z jesienią. Wprawdzie nieco melancholijną, przypominającą o przemijaniu, ale przede wszystkim będącą porą zbierania plonów. Plonów tym dorodniejszych, im życie spędziło się bardziej czynnie i sensownie.