Podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej są bezpłatne; wyjątek stanowi podręcznik i ćwiczenie do religii oraz ćwiczenia do języka niemieckiego dla klas IV-VIII SP .

 

 egzamin gimn

 

do 7 grudnia 2018r. - wystawienie ocen proponowanych śródrocznych

do 11 stycznia 2019r. - ostateczny termin wystawienia ocen środrocznych

do 9 maja 2019r. - wystawienie ocen proponowanych rocznych

do 12 czerwca 2019r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

 

 PLAN LEKCJI