Skład  Komisji d/s pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

1. Renata Kaczała -  przewodnicząca, przedstawiciel związków zawodowych ZNP

2. Artymida Bojanowska - członek

3. Anna Górska - członek

4. Anna Dwornik - członek

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał lub wg potrzeb.

Do rozliczenia kosztów związanych z chorobą przewlekłą brane będą tylko faktury, na których będą wypisane TYLKO leki przepisane przez lekarza związane z leczeniem choroby przewlekłej!

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Regulamin

Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie lekarskie,
- dowody (rachunki) poniesionych kosztów leczenia,
- zaświadczenie o wysokości zarobków