Jubileusz 70-lecia
Ten zacny jubileusz, który był obchodzony 13 października zbiegł się w tym roku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o czym wspomniała w swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu, Bogumiła Zawada.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza kanonika Andrzeja Sowę w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu, w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie zaproszeni goście udali się w kierunku hali sportowej, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Licznie przybyłych powitały prowadzące apel: pani Anna Złota, absolwentka i nauczycielka Zespołu Szkól w Kołbaczu oraz Emilia Malinowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Na tym wyjątkowym apelu obecni byli między innymi: pani Marzena Grzywińska, Wójt Gminy Stare Czarnowo, pan Jerzy Sołtysiak, Wicekurator Oświaty w Szczecinie, pani Krystyna Pieczyńska, inicjatorka budowy nowej szkoły w Kołbaczu w 1989 roku, przedstawiciele Rady Gminy Stare Czarnowo oraz placówek wspierających działalność szkoły, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół w Kołbaczu, dyrektorzy szkoły z poprzednich lat, rodzice i uczniowie.

Dyrektor Bogumiła Zawada przybliżyła specyfikę szkoły, która może się rozwijać między innymi poprzez prowadzone w niej projekty. Uczniowie Zespołu Szkół, przy dużym zaangażowaniu ich opiekunów, osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych na szczeblu rejonu, województwa i kraju. Dyrektor Zawada zwróciła też uwagę na zmiany modernizacyjne gmachu szkolnego, które nastąpiły w ostatnim roku dzięki wydatnemu wsparciu organu prowadzącego. Witając swoich poprzedników, podkreśliła, że to dzięki nim szkoła stanowi trwały i ważny tożsamościowo punkt na mapie Gminy Stare Czarnowo. Następnie zaproszonym gościom zostały wręczone pamiątkowe statuetki, zaś wicedyrektor Renata Raszczuk przybliżyła zebranym historię Szkoły Podstawowej w Kołbaczu.

Po części oficjalnej odbyły się występy grup artystycznych uczniów i absolwentów szkoły: Chóru „Con Amore” prowadzonego przez panią Jolantę Ślęzak, najmłodszych grup przedszkolnych pod opieką pań: Urszuli Smeli, Anny Sufin, Agaty Baranowskiej i Aurelii Ogrenicz-Łastowskiej, grup tanecznych Hipnosic i Shock Dance, a także Blue Box

Ostatnim punktem tegorocznego jubileuszu było zwiedzanie szkoły. Tu na gości czekało mnóstwo atrakcji. Oglądając fotografie umieszczone na ścianach korytarzy, można było wsiąść do symbolicznego pociągu i udać się w nostalgiczną podróż po minionych latach spędzonych w szkolnych murach. Historię placówki przypominały też pamiątkowe kroniki ze szkół w Kołbaczu, Starym Czarnowie i Binowie. Tego popołudnia wszystkie sale lekcyjne stały otworem dla zwiedzających, a absolwenci szkoły już bez stresu i obawy przez złymi ocenami, za to z uśmiechem na twarzach, przekraczali progi izb lekcyjnych, mogąc spotkać się ze swoimi nauczycielami. Na piętrze na gości czekała Kawiarenka „Wspomnienie”, która, trzeba przyznać, cieszyła się dużą popularnością.

Z jubileuszowej oferty Zespołu Szkół w Kołbaczu skorzystało wielu jej absolwentów. Świąteczna atmosfera i szkolny, przyjazny klimat z pewnością wpłynął na pobudzenie wyobraźni i przywołał wspomnienia z dawnych lat. Świadczyły o tym ożywione dyskusje, uśmiech na twarzach byłych uczniów i zwykła ludzka życzliwość, którą po latach okazywali oni swoim nauczycielom. Kolejne jubileusze Szkoły Podstawowej w Kołbaczu - przed nami. Tegoroczny – właśnie przeszedł do historii.

PLAKAT 1

70 lecie