Dyrektor zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni nauczyciela fizyki z wykształceniem wyższym pedagogicznym  z kwalifikacjami do nauczania  przedmiotu w wymiarze  6 godzin.

Nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy

Dyrektor ZS w Kołbaczu zatrudni na zastępstwo nauczyciela świetlicy w wymiarze 26 godzin. Zatrudnienie od 25.04.2022r. do 8.06.2023r. Wymagane wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEiN.

Nabór na stanowisko nauczyciela   religii

Dyrektor zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni nauczyciela religii z wykształceniem wyższym pedagogicznym z kwalifikacjami do nauczania przedmiotu w wymiarze 25 godzin.

Nabór  na  stanowisko  nauczyciela   fizyki

Dyrektor zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni nauczyciela fizyki z wykształceniem wyższym pedagogicznym  z kwalifikacjami do nauczania  przedmiotu w wymiarze  8 godzin z możliwością uzupełnienia godzin do 1/2 etatu