Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni osobę posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne i kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zespołem Aspergera w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

.

Zespół Szkół w Kołbaczu zatrudni psychologa na zastępstwo w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Wpłynęły 2 zgłoszenia na stanowisko Referenta.

Po weryfikacji złożonych dokumentów została wybrana oferta pani Moniki Szumigały.