OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU

ZATRUDNI OD DNIA 02.01.2020R.

PRACOWNIKA OBSŁUGI (SPRZĄTACZKA).

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni osobę posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne i kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zespołem Aspergera w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

.

Zespół Szkół w Kołbaczu zatrudni psychologa na zastępstwo w wymiarze 8 godzin tygodniowo.