Przedmiot Nauczyciel
Grupa przedszkolna 3-5 latki

Anna Wąchalska

Aurelia Ogrenicz-Łastowska

Marlena Szymańska

Agata Baranowska

Grupy zerowe

Urszula Smela

Anna Sufin

Nauczanie wczesnoszkolne

Małgorzata Dąbrowska

Renata Wolna

Renata Kaczała

Barbara Musialik

Elżbieta Kryś

Iwona Wernicka

Język polski

Ewa Przybysz

Renata Raszczuk

 Aleksandra Kostecka

 Bożena Trela

Język angielski

 Anna Złota

Joanna Osóch

Jan Winarski

Język niemiecki

Anna Pomorska

Aleksandra Kostecka

Matematyka

 Maria Szyndlarewicz

Aneta Hirt- Ratajczak

Iwona Wernicka

Geografia

Grażyna Rowińska

Historia

Marlena Piwowarczyk

Wiedza o społeczeństwie

Marlena Piwowarczyk

Przyroda

Beata Zawadzka

Biologia

Bogumiła Zawada

Beata Zawadzka

Chemia

Beata Zawadzka

Fizyka

 Michał Raczyński

Informatyka

Mirosława Nowak

Renata Wolna

Plastyka

Grażyna Rowińska

Muzyka

Jolanta Ślęzak

Zajęcia techniczne

Jolanta Ślęzak

Wychowanie fizyczne

Dariusz Śrudka

Tomasz Szymczak

Religia

Agnieszka Cieślicka

 Anna Pomorska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Mular

Wychowawca świetlicy

Julianna Długosz

Jolanta Ślęzak

Renata Kaczała

Beata Zawadzka

Bibliotekarz

Krystyna Pietruszka

Pedagog

Małgorzata Palus

Zajęcia teatralne

Aleksandra Kostecka

Chór

Jolanta Ślęzak

Robotyka

Renata Wolna

Logopeda

Małgorzata Dąbrowska

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Elżbieta Kryś

Koło plastyczne

Grażyna Rowińska

Koło plastyczne I-III

Elżbieta Kryś, Barbara Musialik

 

Zajęcia socjoterapeutyczne Barbara Musialik