Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek                    11:40 – 15:00                                    

Wtorek                            11:40 – 15:00

Środa                               11:40 – 13:20

Logopeda: mgr Małgorzata Dąbrowska

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 107 (zajęcia specjalistyczne).

 

Zajęcia rewalidacyjne (surdopedagog)
 
 surdopedagog: mgr Marlena Piwowarczyk

czwartek 12:35-13:20

 

Zajęcia rewalidacyjne

surdopedagog: Katarzyna Żychlińska  

poniedziałek             12.00 - 14.00, 14.00-15.00

czwartek              14.00 - 15.00

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 16.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - socjoterapia

prowadząca: Marlena Piwowarczyk

poniedziałek          12:35 - 13:20

wtorek                      11:40 - 12:25

środa                      11:40 - 15:00

 

Zajęcia z oligofrenopedagogiki

prowadząca: Renata Barys

poniedziałek          8:00 - 8:45

wtorek            8:00 - 8:45, 8:50 - 9:35, 10:35-11.20

środa                      10:35 - 11:30

czwartek              11:40 - 12:25,12:35-13:20

piątek                      11:40 - 12:25

prowadząca: Artymida Bojanowska

czwartek            9:40 - 10:25

piątek                      8:00 - 8:45, 8:50 - 9:35

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

prowadząca: Renata Wolna

wtorek           7:00 - 7:45, 12:45 - 13:30, 13:35 - 14:20

środa                    9:40 - 10:25, 11:40 - 12:25

czwartek              7:00 - 7:45

 Zajęcia odbywają się w szkole, w sali nr 109.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

prowadząca: Agata Baranowska

poniedziałek             12:35 - 1a,3a

wtorek                      10:00 - Jeżyki

środa                        12:35 - 2a,2b,4a 13:20 4b

Psycholog szkolny
Natalia Maszadro

Poniedziałek               8:00 - 13:00
Środa                         9:30 - 15:30