Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. Cystersów 9,74-106 Kołbacz.

Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 509 579 416.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane osobowe i wizerunek są przetwarzane w celu publikowania na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, informacji dla rodziców, informacji o udziale uczniów w konkursach, wycieczkach, akcjach organizowanych przez szkołę, imprezach szkolnych, organizacjach działających w szkole, osiągnięciach sportowych, naukowych i innych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem szkoły, a także gromadzenia informacji z historii szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonych zgód rodziców lub opiekunów prawnych, które mogą być w każdej chwili wycofane poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.stosownych dyspozycji. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Każda osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowej są powierzone na podstawie umowy firmie CreateVision,  Tomasz Zadrożny, 72-200 Nowogard, z którą Zespół Szkół w Kołbaczu zawarł umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest w szczególności hosting, czyli utrzymanie na serwerze plików i udostępnianie graficznego projektu strony www wraz z systemem informatycznym służącym do zarządzania treścią strony internetowej.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.