Skład komisji socjalnej:

1. Renata Wolna - przewodnicząca

2. Renata Raszczuk - członek

3. Anna Sufin - członek

4. Małgorzata Gburzyńska - członek

5. Renata Kaczała - przedstawiciel związków zawodowych ZNP

 

W ROKU 2019 KWOTA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO WYNOSI      2 600 ZŁ

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

Wnioski niekompletne i po terminie nie będą rozpatrywane!

terminy do kiedy należy składać wnioski

1. Pomoc materialna grudniowa /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca listopada

2. Pomoc materialna wielkanocna /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca lutego

3. Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" - do końca maja

Wzory dokumentów do Komisji Socjalnej

pomoc świąteczna - dla wszystkich

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej / finansowej

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży

wniosek dla pracowników niepedagogicznych

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ("wczasy pod gruszą")

wniosek dla emerytów i rencistów

Wniosek o dofinansowanie wczasów leczniczych, leczniczo-profilaktycznych, sanatorium

 

Regulamin ZFŚS

KWOTA BAZOWA BĘDZIE USTALANA COROCZNIE DO KAŻDEJ POMOCY W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH ŚRODKÓW I OKREŚLONA W ROCZNYM PLANIE FINANSOWYM