godz. lekcyjna klasa nr sali rodzaj zajęć
1.       4a     
  101  
matematyka
9.00 - 11.00 8ab  101/102
egzamin próbny z j.polskiego
3. 4a 101 j.polski
4. 1b 16 ed.wczesnoszkolna
5. 6b 113 matematyka
  8b 101 j.polski
6. 4a   zwolniona
  6b 103 z.opiekuńcze
  8a 113 j.polski