Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół w Kołbaczu

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „JARZĘBINKA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU obowiązująca od 04 kwietnia 2022 r.

 2021-2022 PROCEDURY kl. I- VIII

Regulamin konkursu "Najbardziej uporządkowana klasa"

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

  • Statut Przedszkola "Jarzębinka" w Kołbaczu
  • Statut Szkoły Podstawowej w Kołbaczu
  • Statut Zespołu Szkół w Kołbaczu