oświadczenie woli 

.  rekrutacja 03

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od 06 marca 2020r. do 03 kwietnia 2020r. trwają zapisy dzieci do Przedszkola ,,Jarzębinka” w Kołbaczu.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają ,,Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego ” w terminie  od 06 marca 2020r. do 27 marca 2020r.  w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Rodzice dzieci ubiegających się o umieszczenie dziecka w przedszkolu na rok                                                        szkolny 2020/2021 składają ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie

                                                       od 06 marca 2020r.  do  03 kwietnia 2020r.

                                               Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek szkolny.

Regulamin, deklarację i wniosek można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu lub na stronie internetowej (zakładka: ”Przedszkole” - Rekrutacja) lub poniżej.

regulamin       oświadczenie woli    deklaracja       wniosek