.  rekrutacja 03

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od 08 marca 2019r. do 05 kwietnia 2019r. trwają zapisy dzieci do Przedszkola ,,Jarzębinka” w Kołbaczu.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają ,,Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego ” w terminie  od 08 marca 2019r. do 29 marca 2019r.  w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Rodzice dzieci ubiegających się o umieszczenie dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 składają ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie od 08 marca                                                                                      2019r.  do  05 kwietnia 2019r.

Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek szkolny.

Regulamin, deklarację i wniosek można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu lub na stronie internetowej (zakładka: ”Przedszkole” - Rekrutacja) lub poniżej.

regulamin        deklaracja          wniosek