.  rekrutacja 03

                                            ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

  Zgodnie z regulaminem i zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo

            Zarządzenie nr 18.2021,    Zarządzenie nr 19.2021,   Zarządzenie nr 20.2021

od 08 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r. odbywa się rekrutacja dzieci do Przedszkola ,,Jarzębinka” w Kołbaczu. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają ,,Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego” w terminie od 08 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną, rekrutacja odbywać się będzie głównie drogą elektroniczną lub w wyjątkowych sytuacjach poprzez  sekretariat Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Rodzice dzieci ubiegających się o umieszczenie dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022  składają ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie od 08 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek szkolny i rodzice również wypełniają i składają wnioski.

Regulamin, deklarację i wniosek do  pobrania na stronie internetowej (zakładka:”Przedszkole” - Rekrutacja) lub poniżej.

 W sytuacjach wyjątkowych  można pobrać z sekretariatu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

regulamin       oświadczenie woli    deklaracja         wniosek       wniosek kl.0