Podręczniki dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej są bezpłatne; wyjątek stanowi podręcznik do religii. Ćwiczenia do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego uczniowie również otrzymują ze szkoły, natomiast do języka niemieckiego kl. VII- VIII oraz inne według potrzeb zakupują rodzice.

  • Szkolny zestaw programów nauczania zostanie umieszczony po Radzie Pedagogicznej organizacyjnej na rok szkolny 2023/2024