Podręczniki dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej są bezpłatne; wyjątek stanowi podręcznik do religii. Ćwiczenia do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego uczniowie również otrzymują ze szkoły, natomiast do języka niemieckiego kl. VII- VIII oraz inne według potrzeb zakupują rodzice.