Podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum są bezpłatne; wyjątek stanowi podręcznik i ćwiczenie do religii oraz ćwiczenia do języka niemieckiego dla klas IV-VIII SP i III Gim.

 

 Szkolne zestawy programów