Podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej są bezpłatne; wyjątek stanowi podręcznik i ćwiczenie do religii oraz ćwiczenia do języka niemieckiego dla klas VI-VIII, które zakupują rodzice.