Z książką za pan brat

Tradycyjnie, jak co roku, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy dla klas trzecich pod hasłem  "Z książką za pan brat". Jego celem było sprawdzenie znajomości lektur szkolnych dla klas I -III. W wyniku eliminacji do drugiego etapu zakwalifikowało się ośmioro uczniów. 31 maja 2022roku odbył się II etap konkursu. Rywalizujący ze sobą uczniowie wykazali się dużą znajomością literatury dziecięcej.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Wiktoria Mular

II miejsce - Amelia Jaworska

III miejsce - Nikola Dabińska

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratuluję.

Organizator konkursu Krystyna Pietruszka

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej  dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jednocześnie 8 osób.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dla uczniów dostępem do półek.

 

Obowiązki bibliotekarza:

 • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
 • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia- dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.
 • W przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia sie sytuacji epidemicznej zastosowane zostaną wcześniej przyjęte zasady reżimu sanitarnego.

1

 P1050443

 

W październiku w bibliotece szkolnej i w świetlicy chętni uczniowie w wolnym czasie wykonywali prace metodą  book folding ( z ang. book- książka, fold- zginać, składać).  Wykorzystując stare książki przeznaczone na makulaturę poprzez odpowiednie zginanie i dekorowanie uczniowie stworzyli jesienne  jeże oraz inne zwierzęta. Efekty ich pracy można zobaczyć na wystawie w naszej bibliotece, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy. Prace twórców tą techniką wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży dlatego w świetlicy uczniowie wykonują dekoracje świąteczne.

 P1050395

 

27 października 2021roku nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a realizowane jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole, zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Dzieci z klas II-VIII przyszły do szkoły z aktualnie czytaną lub swoją ulubioną książką z domowej biblioteczki. Na szkolnym korytarzu stworzone zostały "strefy czytania" dla uczniów klas drugich i trzecich. Młodzież starszych klas rozpoczęła swoją przygodę z książką na trzeciej lekcji pod opieką nauczycieli w wyznaczonych salach, następnie kontynuowali czytanie podczas przerw na korytarzu.

Do organizacji tego dnia włączył się Samorząd Uczniowski. Jego przedstawicielki Paulina i Malwina w bajkowych strojach odwiedziły dzieci z klasy pierwszej. Swoje spotkanie rozpoczęły od głośnego czytania, następnie poprowadziły zabawy związane z czytaną książką. Na zakończenie podarowano uczniom Wyprawkę Czytelniczą z Instytutu Książki, który prowadzi kolejną edycję kampanii "Mała książka - wielki człowiek".

Uczennice z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem odwiedziły na przerwie także zerówkę, gdzie głośno czytały bajki, prezentując swoje aktorskie zdolności. Na zakończenie dnia Paulina i Malwina odwiedziły uczniów klas drugich, reklamując książki, które czytały będąc w młodszych klasach.

W "VI przerwie na czytanie" wzięło udział 190 uczniów, 22 dzieci z "0" i 16 nauczycieli.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • W pomieszczeniu biblioteki wyznaczone są strefy komunikacyjne oznaczone naklejonymi liniami na podłodze:
 1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
 2. osoby wypożyczającej,
 3. do składowania oddanych książek - przejście kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika.
 • W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby wypożyczających uczniowie powinni oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (brak wolnego dostępu do książek).

Obowiązki bibliotekarza:

 • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
 • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia- dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.