Image7

 

6 czerwca 2023r. w naszej szkole  odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas trzecich pod hasłem "Z książką za Pan Brat". Jego celem było sprawdzenie znajomości lektur szkolnych z klas I-III. Rywalizujący ze sobą uczniowie wykazali się dużą znajomością literatury dziecięcej. Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Piotr Palus

II miejsce - Natan Szymański

III miejsce - Malwina Bazylewicz

wyróżnienie - Agata Dudzińska

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratuluję.

Organizator konkursu Krystyna Pietruszka

. Scan0033

 PB220117

 

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Realizuje ona szereg projektów promujących czytelnictwo. Fundacja uruchomiła akcję "Książka chroni" natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie, jej celem jest zbieranie funduszy na pozyskiwanie i przekazywanie książek dzieciom ukraińskim oraz wsparcie branży wydawniczej w Ukrainie.

Fundacja Powszechnego Czytania w ramach akcji  "Książka chroni", przekazała nieodpłatnie naszej szkole książki dla dzieci w języku ukraińskim. Wśród, których znalazły się między innymi  książki pisarzy ukraińskich oraz polskich autorów, tłumaczonych na język ukraiński.

Dziękujemy Fundacji za wsparcie

 Przerwa na czytanie

 

25 października 2022 roku nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w „czytaniu na przerwie". Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, która realizuje projekt w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu  wolnego w szkole, zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Uczniowie czytali książki przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki szkolnej. Czytano w salach lekcyjnych, na szkolnych korytarzach, w świetlicy  szkolnej oraz w bibliotece. Dzieci z klasy drugiej i trzeciej wykonały ilustracje do czytanych książek i przekazały je do biblioteki szkolnej, gdzie zorganizowana zostanie wystaw prac plastycznych. Do organizacji tego dnia włączył się Samorząd Uczniowski. Jego przedstawicielki, Zuzia i Ala,  odwiedziły dzieci z klasy pierwszej. Swoje spotkanie rozpoczęły od głośnego czytania bajek, następnie poprowadziły zabawy związane z czytanymi książkami. Na zakończenie spotkania podarowano  pierwszakom Wyprawkę Czytelniczą z Instytutu Książki, który prowadzi kolejną edycję kampanii "Mała książka - wielki człowiek". W "VII przerwie na czytanie" wzięło udział  201 uczniów, 15 nauczycieli.

 Z książką za pan brat

Tradycyjnie, jak co roku, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy dla klas trzecich pod hasłem  "Z książką za pan brat". Jego celem było sprawdzenie znajomości lektur szkolnych dla klas I -III. W wyniku eliminacji do drugiego etapu zakwalifikowało się ośmioro uczniów. 31 maja 2022roku odbył się II etap konkursu. Rywalizujący ze sobą uczniowie wykazali się dużą znajomością literatury dziecięcej.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Wiktoria Mular

II miejsce - Amelia Jaworska

III miejsce - Nikola Dabińska

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratuluję.

Organizator konkursu Krystyna Pietruszka

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej  dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Obowiązki czytelników:

  • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  • W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jednocześnie 8 osób.
  • Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dla uczniów dostępem do półek.

 

Obowiązki bibliotekarza:

  • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
  • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
  • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
  • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia- dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.
  • W przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia sie sytuacji epidemicznej zastosowane zostaną wcześniej przyjęte zasady reżimu sanitarnego.