I. Zespół Szkół w Kołbaczu

 dyrektor: mgr Bogumiła Zawada

dyr Zawada Bogumiła

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykształcenie: wyższe magisterskie, nauczyciel dyplomowany,

 1. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie – kwalifikacje do nauczania religii,
 2. Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie - Psychologia rodziny,
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Biologia,
 4. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie - Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 5. ZCDN w Szczecinie - Zarządzanie oświatą.

Odbyte szkolenia i kursy:

 • Szkolenie - ,,Ścieżka edukacyjna w przedmiotach przyrodniczych i promocji zdrowia”.
 • Kurs - ,,Promocja zdrowia i zdrowia rodziny w systemie reformy edukacji”.
 • Warsztaty - ,,Jak pomóc dziecku z zaburzeniami zachowania”.
 • Kurs - ,,Podstawowy kurs komputerowy”.
 • Szkolenie - ,,Ewaluacja różnorodnych planów dydaktycznych: kierunkowy, wynikowy i metodyczny”.
 • Szkolenie - ,,Tajniki kryterialnego oceniania i komunikowania oceny szkolnej”.
 • Szkolenie - ,,Przygotowanie ewaluacji diagnostycznej: wstępnej, kształtującej; zasady organizacji badań osiągnięć szkolnych”.
 • Szkolenie - ,,Pomiar wyników nauczania i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej”.
 • Kurs - ,,Kurs kierowników wycieczek szkolnych”.
 • Szkolenie - ,,Diagnoza wstępna na poszczególnych etapach kształcenia”.
 • Szkolenie - ,,Pomiar efektywności kształcenia i wykorzystanie jego wyników w pracy z uczniem”.
 • Szkolenie - ,,Co jest nauką a co nie? Metoda naukowa a spór pomiędzy ewolucjonistami a kreacjonistami”.
 • Warsztaty - Zagadnienia depresji i jej wpływu na funkcjonowanie”.
 • Szkolenie - ,,Ocenianie kształtujące” .
 • Szkolenie - ,,System Informacji Oświatowej” .
 • Szkolenie - ,,Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny? Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”.
 • Szkolenie - ,,Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • Szkolenie - ,,Zmodernizowany System Informacji Oświatowej- zasady sprawozdawczości w 2016 r.
 • Szkolenie - ,,Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 - nowe rozporządzenie zmieniające oraz rozwiązywanie problemów przy wprowadzaniu danych po 01.09.2016r.”
 • Szkolenie - ,,W kalejdoskopie prawa oświatowego. Aktualne przepisy – od 1 września 2017r.
 • Szkolenie - ,,Uwaga! Ratunku! Pomocy! Depresje i samobójstwa wśród młodzieży”.
 • Szkolenie - ,,Praca z uczniem zdolnym”.
 • Szkolenie - ,,Nowe wytyczne dla KRPA w 2017r. wynikające z Narodowego Programu Zdrowia”.
 • Kurs - ,,Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do realizacji".
 • Szkolenie - ,,Nadzór pedagogiczny".
 • Szkolenie -,,Ocena pracy nauczyciela w warunkach zdalnych - wykaz praktycznych czynności oraz najczęściej popełnianych błędów".
 • Szkolenie - ,,Kontrola spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez szkoły podstawowe".
 • Szkolenie - "Między genem a cechą - choroby cywilizacyjne jako pandemia XXI wieku".
 • Certyfikat "Standardy Ochrony Małoletnich"
 • Szkolenie -  Nadzór Pedagogiczny w roku szkolnym 2023/2024 - planowanie, przebieg, sprawozdanie.

 

wicedyrekor: mgr Jolanta Ślęzak

 Jolanta Ślęzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie, nauczyciel dyplomowany

1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe - Logopedia szkolna

2. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie

3. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - Studia Podyplomowe Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum

4. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

5. Uniwersytet Szczeciński - Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

6. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Wydział Edukacyjno - Filozoficzny - Studia wyższe magisterskie - Wychowanie muzyczne

 

 

Adres: Kołbacz, ul.Cystersów 9, 74-106 Stare Czarnowo

Do Zespołu Szkół należą: Przedszkole "Jarzębinka", Szkoła Podstawowa im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.

 

II. Organ prowadzący:

Gmina Stare Czarnowo

Wójt Gminy - Bartosz Biegus 

 

III. Organ nadzorujący:

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

www.kuratorium.szczecin.pl

 

IV. Status prawny:

Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne

Własność samorządowa

 

V. Akt tworzący:

Akt założycielski  Uchwała nr V/38/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r.