wybory

We wtorek, 4 października br. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, organu będącego głosem wszystkich uczniów, ale również pomysłodawcą różnych szkolnych działań. W głosowaniu wzięło udział 93 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Zuzanna Opalińska, Alicja Żygadło, Wiktor Wąchalski, Bartłomiej Małyszczycki oraz Adam Gołowieniec czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po zakończonym głosowaniu, komisja podliczyła głosy. Cały przebieg wyborów monitorował opiekun SU pani Marlena Piwowarczyk. Podczas tajnego głosowania, wybrano:

  1. Przewodniczącą: Zofię Wydrzyńską z klasy VIIIa
  2. Zastępcę przewodniczącej: Patrycję Dabińską z klasy VIIIb

Ponadto w skład SU, jako jego członkowie, weszli : Hanna Smalira, Matylda Kotwicka, Julia Tabaka, Maja Bąbel, Angelika Lewandowska, Natalia Kałucka, Wiktoria Nawrocka.

Gratulujemy serdecznie ! Dziękujemy za zaangażowanie członkom Komisji Wyborczej, kandydatom do SU oraz wszystkim uczniom, którzy brali udział w głosowaniu.

Opiekun SU