apel

 

 

3 października br. odbył się apel informacyjny, podczas którego kandydaci do Samorządu Uczniowskiego dokonali autoprezentacji, przedstawiając swoje pomysły na nowy rok szkolny.  Pretendentami są uczniowie, którzy sumiennie wypełniają obowiązki szkolne, uzyskali co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz pozytywne wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym.

 

W tym roku do pełnienia tej funkcji starują:

  1. HANNA SMALIRA KLASA 5B
  2. MATYLDA KOTWICKA KLASA 6A
  3. JULIA TABAKA KLASA 6B
  4. MAJA BĄBEL KLASA 7A
  5. ANGELIKA LEWANDOWSKA KLASA 7A
  6. ZOFIA WYDRZYŃSKA KLASA 8A
  7. NATALIA KAŁUCKA KLASA 8A
  8. PATRYCJA DABINSKA KLASA 8B
  9. WIKTORIA NAWROCKA KLASA 8B

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w wyborach, które odbędą się dnia 4 października br.