{nomultitumb}1

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji dedykowanej polskim szkołom „Szkoły Pełne Talentów”. Liczymy na Państwa wsparcie – prosimy o udostępnianie i przynoszenie TALENCIAKÓW do świetlicy szkolnej! Organizatorami akcji są wychowawcy świetlicy.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj:

https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie do świetlicy szkolnej są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolnej.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z świetlicy szkolnej pozostają przed wejściem do szkoły. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców lub opiekunów i odprowadza je do świetlicy szkolnej.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i rodziców lub opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem do szkoły zakrywają nos i usta.

7. W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie i zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną o tym powiadomione odpowiednie służby.

8. Dziecko nie przynosi do świetlicy zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

9. W celu organizacji czasu spędzonego przez dziecko w świetlicy, każde powinno mieć własne przybory tzn. kredki, farby, bloki, nożyczki, klej i tym podobne. Dziecko podczas zajęć w świetlicy nie może pożyczać lub brać od innego dziecka żadnych rzeczy czy przedmiotów.

10. Przed każdym wejściem do świetlicy dziecko powinno mieć zdezynfekowane ręce.

PROCEDURY  PRZECIWEPIDEMICZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU ZGODNE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie do świetlicy szkolnej są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolnej.

4.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z świetlicy szkolnej pozostają przed wejściem do szkoły. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców lub opiekunów i odprowadza je do świetlicy szkolnej.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i rodziców lub opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem do szkoły zakrywają nos i usta.

7 . W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie i zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną o tym powiadomione odpowiednie służby.

8. Dziecko  nie przynosi do świetlicy  zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

9. W celu organizacji czasu spędzonego przez dziecko w świetlicy, każde powinno mieć własne przybory tzn. kredki ,farby, bloki, nożyczki, klej i tym podobne. Dziecko podczas zajęć w świetlicy nie może pożyczać lub brać od innego dziecka żadnych rzeczy czy przedmiotów.

10.Przed każdym wejściem do świetlicy dziecko powinno mieć zdezynfekowane ręce.

 1 03 13 2020

 

Już wyraźnie czuć wiosnę, więc i w naszej świetlicy robi się kolorowo i słonecznie. Rozpiera nas energia i robimy wszystko, aby ją dobrze spożytkować...

 2020 02 06 świetlica 03

 

W świetlicy szkolnej uczniowie nie potrafią się nudzić. Zawsze chętnie ją dekorują własnoręcznie przygotowanymi ozdobami. Inicjują zabawy, wymyślają nowe formy spędzania czasu w grupie. Wspólne rozmowy, obchodzenie andrzejek, świąt Bożego Narodzenia, karnawału oraz Dnia Babci i Dziadka, angażują tych małych i dużych. Dzieci mile spędzają czas w świetlicy, z entuzjazmem podchodzą do współpracy i niesienia pomocy innym.

2019 11 22 swietlica 11

 

Gdy słoneczko jeszcze tuliło nas swoimi ciepłymi promykami, chodziliśmy na spacery i korzystaliśmy z pogody. Zbieraliśmy pierwsze dary jesieni i tworzyliśmy z nich niezwykłe kompozycje. Przy pierwszych tchnieniach jesieni, gdy ciężkie chmury zaczęły opuszczać deszcz oraz zimno – odkryliśmy masę niesamowitych zabaw. Okazało się, że kryją się one w samych kątach świetlicy i które w nas samych drzemały. Uczniowie nigdy się w świetlicy nie nudzą, bo każdy znajduje tu miejsce i czas dla siebie odkrywając swój potencjał, jednocześnie kreatywnie odpoczywając."