img 20240416 wa0001

 

Tydzień Ziemi to doskonała okazja do zaangażowania uczniów w edukację ekologiczną i promowanie dbałości o nasze środowisko. Z tej okazji nasi uczniowie mogli zrozumieć, jak ważna jest ochrona przyrody oraz, jakie działania mogą podejmować, aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej, dzieci tworzyły gazetki, plakaty i prace plastyczne o tematyce ekologicznej, a także rozwiązywały quizy i rebusy, dzięki którym dodatkowo utrwaliły wiedzę na ten temat. Tydzień Ziemi został zakończony coroczną akcją sprzątania terenu wokół szkoły, pokazującą praktyczne zaangażowanie w pielęgnowanie czystości i porządku wokół siebie. Gratulacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli za udany Tydzień Ziemi!

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 Image1

 

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w akcję sieci sklepów Lidl „Szkoły Pełne Talentów”, w  trakcie trwania której  udało się zebrać 2081 „talenciaków”, a za otrzymane punkty zamówiliśmy multimedialny głośnik, który wykorzystamy podczas zajęć i imprez okolicznościowych.

                                                                                                        Nauczyciele świetlicy szkolnej

talenciaki

 

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła bierze ponowie udział w projekcie „Szkoły Pełne Talentów”. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i liczymy na Państwa wsparcie – prosimy o udostępnianie i przynoszenie TALENCIAKÓW do świetlicy szkolnej!

Organizatorami akcji są wychowawcy świetlicy.

                                                                                                       Drodzy Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły!

 Image1

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za każdego przyniesionego lub zeskanowanego „ talenciaka”. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać 2045 Talenciaków i złożono zamówienie na nagrody w postaci:  tablicy magnetycznej przedstawiającej układ krwionośny, która będzie pomocna na lekcji biologii oraz dla młodszych uczniów torbę z instrumentami, która umożliwi codzienne muzykowanie i zestaw diatoniczny idealny do nauki rytmiki. Po dostarczeniu nagród przez organizatora, zostaną one przekazane uczniom naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie w czasie tej szlachetnej akcji zorganizowanej przez sieć sklepów Lidl.

Świetlica szkolna

 

{nomultitumb}1

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji dedykowanej polskim szkołom „Szkoły Pełne Talentów”. Liczymy na Państwa wsparcie – prosimy o udostępnianie i przynoszenie TALENCIAKÓW do świetlicy szkolnej! Organizatorami akcji są wychowawcy świetlicy.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj:

https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie do świetlicy szkolnej są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolnej.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z świetlicy szkolnej pozostają przed wejściem do szkoły. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców lub opiekunów i odprowadza je do świetlicy szkolnej.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i rodziców lub opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem do szkoły zakrywają nos i usta.

7. W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie i zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną o tym powiadomione odpowiednie służby.

8. Dziecko nie przynosi do świetlicy zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

9. W celu organizacji czasu spędzonego przez dziecko w świetlicy, każde powinno mieć własne przybory tzn. kredki, farby, bloki, nożyczki, klej i tym podobne. Dziecko podczas zajęć w świetlicy nie może pożyczać lub brać od innego dziecka żadnych rzeczy czy przedmiotów.

10. Przed każdym wejściem do świetlicy dziecko powinno mieć zdezynfekowane ręce.