talenciaki

 

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła bierze ponowie udział w projekcie „Szkoły Pełne Talentów”. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i liczymy na Państwa wsparcie – prosimy o udostępnianie i przynoszenie TALENCIAKÓW do świetlicy szkolnej!

Organizatorami akcji są wychowawcy świetlicy.

                                                                                                       Drodzy Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły!

 Image1

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za każdego przyniesionego lub zeskanowanego „ talenciaka”. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać 2045 Talenciaków i złożono zamówienie na nagrody w postaci:  tablicy magnetycznej przedstawiającej układ krwionośny, która będzie pomocna na lekcji biologii oraz dla młodszych uczniów torbę z instrumentami, która umożliwi codzienne muzykowanie i zestaw diatoniczny idealny do nauki rytmiki. Po dostarczeniu nagród przez organizatora, zostaną one przekazane uczniom naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie w czasie tej szlachetnej akcji zorganizowanej przez sieć sklepów Lidl.

Świetlica szkolna

 

{nomultitumb}1

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji dedykowanej polskim szkołom „Szkoły Pełne Talentów”. Liczymy na Państwa wsparcie – prosimy o udostępnianie i przynoszenie TALENCIAKÓW do świetlicy szkolnej! Organizatorami akcji są wychowawcy świetlicy.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj:

https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie do świetlicy szkolnej są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolnej.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z świetlicy szkolnej pozostają przed wejściem do szkoły. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców lub opiekunów i odprowadza je do świetlicy szkolnej.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i rodziców lub opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem do szkoły zakrywają nos i usta.

7. W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie i zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną o tym powiadomione odpowiednie służby.

8. Dziecko nie przynosi do świetlicy zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

9. W celu organizacji czasu spędzonego przez dziecko w świetlicy, każde powinno mieć własne przybory tzn. kredki, farby, bloki, nożyczki, klej i tym podobne. Dziecko podczas zajęć w świetlicy nie może pożyczać lub brać od innego dziecka żadnych rzeczy czy przedmiotów.

10. Przed każdym wejściem do świetlicy dziecko powinno mieć zdezynfekowane ręce.

PROCEDURY  PRZECIWEPIDEMICZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU ZGODNE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie do świetlicy szkolnej są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolnej.

4.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z świetlicy szkolnej pozostają przed wejściem do szkoły. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców lub opiekunów i odprowadza je do świetlicy szkolnej.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i rodziców lub opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem do szkoły zakrywają nos i usta.

7 . W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie i zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną o tym powiadomione odpowiednie służby.

8. Dziecko  nie przynosi do świetlicy  zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

9. W celu organizacji czasu spędzonego przez dziecko w świetlicy, każde powinno mieć własne przybory tzn. kredki ,farby, bloki, nożyczki, klej i tym podobne. Dziecko podczas zajęć w świetlicy nie może pożyczać lub brać od innego dziecka żadnych rzeczy czy przedmiotów.

10.Przed każdym wejściem do świetlicy dziecko powinno mieć zdezynfekowane ręce.

 1 03 13 2020

 

Już wyraźnie czuć wiosnę, więc i w naszej świetlicy robi się kolorowo i słonecznie. Rozpiera nas energia i robimy wszystko, aby ją dobrze spożytkować...