INFORMUJEMY, ŻE USTERKA SYSTEMU GRZEWCZEGO W PRZESZKOLU "JARZĘBINKA"

ZOSTAŁA USUNIĘTA I ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

DZIECI NIEOBJĘTE KWARANTANNĄ Z DNIEM 19.02.2021 MOGĄ BEZ PRZESZKÓD W NICH UCZESTNICZYĆ.