W  ZWIĄZKU  Z  PRZYPADKIEM   ZACHOROWANIA NA COV-19
   ORAZ  AWARIĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO, ULEGA ZMIANIE ORGANIZACJA PRACY           

    PRZEDSZKOLA "JARZĘBINKA"

    BĘDZIE  ONO CZYNNE W GODZINACH
                     OD  06.30 DO 13.00

         DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ  IM OPIEKI. (MOŻLIWOŚĆ ZAJĘĆ W BUDYNKU SZKOŁY).

RODZICE DZIECI, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJE PRZEZ WYCHOWAWCĘ GRUPY, PROSZENI SĄ O ZASTOSOWANIE SIĘ
DO ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH TERMINÓW KWARANTANNY.