Zipporah Kariungi

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy podjętą w latach wcześniejszych akcję „Adopcja na odległość”, której celem jest otoczenie opieką potrzebującego dziecka z ubogich krajów i zapewnienie mu materialnych środków przeznaczonych na naukę i wyżywienie. Aby pozyskać fundusze na ww. cel, Szkolny Klub Wolontariusza rozprowadzał cegiełki charytatywne o nominałach 1zł, 2zł, 5zł i 10zł. Zebrane fundusze wpłacone zostały na konto Fundacji Szczecińskiej,  zapewniając roczną naukę dziecka w szkole podstawowej (mundurek, przybory szkolne, jeden posiłek w ciągu dnia). Roczny koszt to jak dotąd ok. 100$.

Składamy serdeczne podziękowania: uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się do naszej szczytnej akcji.