OGŁOSZENIE!!!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

od dnia 04.05.2021 uczniowie klas  I-III wracają do nauki stacjonarnej.

Nadal obowiązuje system zdalnego nauczania dla klas IV-VIII.

Autobusy kursują według dotychczasowego rozkładu jazdy.