P1040939

  W ROCZNICĘ TRZECIEGO MAJA

Rok szkolny 2020/2021 to rok, w którym inaczej niż do tej pory realizowane są zadania i przedsięwzięcia podejmowane przez uczniów i nauczycieli. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i nauczanie w formie zdalnej, uroczystości i apele nie mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej. Jednak uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kołbaczu wykorzystując dostępne formy pracy zdalnej i online, angażują się w przygotowanie najważniejszych uroczystości upamiętniających wydarzenia z historii naszego kraju.

Przed nami szczególne święto – 230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która uważana jest za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

Aby upamiętnić to wydarzenie, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podjęli szereg działań. Na uwagę zasługuje wystawa w holu szkolnym przedstawiająca wizerunek godła polskiego i barwy narodowe Polski. Na gazetce szkolnej znajduje się przygotowany przez nauczycieli rys historyczny dotyczący Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, mimo zdalnego nauczania, angażują się w przygotowanie uroczystości w formie online. Na stronie internetowej można będzie obejrzeć w wykonaniu uczennicy kl.7a Pauliny Pławskiej wzruszającą interpretację muzyczną utworu „Mówię o Tobie dobrze” (materiał dostępny w linku).

https://drive.google.com/file/d/1yOe0JFD60W1i7QaSKzQ25p3qQMg81Wgj/view?ts=6089abb9

Ponadto uczniowie klasy 5a przygotowali zdalnie inscenizację słowno – muzyczną pod hasłem „Wiwat 3 maj!” (materiał dostępny w linku).

https://drive.google.com/file/d/15nr5WxjalvKGploBYWFgHbps3BSDGkJL/view?usp=sharing

Nauczyciele historii zachęcili również do działań mających na celu upamiętnienie wydarzeń z historii Polski, uczniów kl.1-4. Uczniowie zaangażowali się w wykonanie kartek patriotycznych pod hasłem „Za co kocham Polskę”. Ciekawym działaniem wychowania patriotycznego w klasach 5-8 okazał się projekt przygotowany przez uczniów „Historia Konstytucji 3 Maja zamknięta w pudełku”.  Prace uczniów zostaną wyeksponowane w galerii szkolnej, będzie można je obejrzeć po powrocie do szkoły.

 

Pamiętajmy również o święcie, które przypada 2 maja - Dzień Flagi Państwowej. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Zachęcamy do wywieszenia w tym dniu naszej narodowej flagi. Niech czerwono – białe barwy udekorują nasze domy.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i przybliżenie wydarzeń z historii naszego kraju. Przypomnijmy słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział: „NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ PRZESTAJE ISTNIEĆ”, dlatego pamiętajmy o historii Polski w każdej sytuacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uroczystości narodowe będziemy obchodzili stacjonarnie.