INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW POSIŁKÓW
NA STOŁÓWCE
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU wg Regulaminu Stołówki Szkolnej

• Stawki żywieniowe (regulamin dział II pkt. 5)
1. Stawki żywieniowe dla korzystających z posiłków w stołówce:
• 6,70 zł. – (1,70 - śniadanie, 3,30 – obiad, 1,70 – podwieczorek) – dzieci przedszkolne (3,4,5 latki);
• 5,00 zł. – (1,70- śniadanie, 3,30 – obiad) – dzieci z klas „zerowych”
• 4,30 zł. (obiad) – dzieci szkolne;
• 6,00 zł. (obiad) – nauczyciele; pracownicy obsługi i administracji;

• Koszt /skład obiadu ( regulamin: dział IV, pkt, 1,2,3)

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu (dzieci przedszkolne otrzymują również śniadanie i podwieczorek).
2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.

Z powyższych punktów Regulaminu wynika, iż cena na stołówce nie jest ceną cateringową (posiłki są gotowane na miejscu).