Zespół Szkół w Kołbaczu zapewnia uczniom możliwość spożycia  dwóch ciepłych  posiłków podczas pobytu w szkole . Z żywieniem zbiorowym łączy się nierozerwalnie bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole  są świeżo przygotowywane, odpowiadają wymaganiom jakościowym i mają wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku  dzieci przedszkolnych jak i uczniów. Menu  z góry jest  układane na dziesięć dni (czasami może ulec zmianie).