Rada Rodziców działająca w ZS w Kołbaczu, informuje, iż na rok szkolny 2019/2020 odnotowuje się wyłącznie pojedyncze wpłaty dla poszczególnych klas. Łącznie wpłat na komitet rodzicielski dokonało tylko 20% uczniów szkoły oraz przedszkola.

Wykaz wpłat w podziale na klasy/oddziały:

 . tabela

W obecnym roku RR dofinansowała nagrody w konkursie różańcowym oraz bibliotecznym. Ponadto przed nami konkurs „Znam Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa”, dla którego zobowiązani jesteśmy zakupić nagrody.

Oszczędności z roku 2018/2019 pozwoliły RR na zakup naklejek, które bardzo ożywiły korytarze szkoły. Kolejne planowane inwestycje tj. „tablicówka” na korytarzu czy zakup kolorowych puff do siedzenie zostają WSTRZYMANE ze względu na znikome wpłaty.

Wpłaty na radę rodziców można dokonać na rachunek bankowy: 129370 1059 0500 687 14 005 0001

  • 35 zł na pierwsze dziecko,
  • 20 zł drugie dziecko
  • 15 zł na trzecie i kolejne

Podczas dni otwartych 19 listopada 2019 r. od godz. 16: 00 będzie można dokonać wpłat na zorganizowanym przez RR stoisku (przy wejściu do szkoły).

Środki finansowe, którymi dysponujemy na przyjemności naszych przedszkolaków i uczniów pochodzą od WAS rodziców, RR nie ma innego źródła dochodu, dlatego też będziemy zobowiązani do dokonania wpłat.

  Z poważaniem  Rada Rodziców