2019 10 03 RR 01
Dziś rano na uczniów w szkole czekała bardzo kolorowa i kształcąca niespodzianka 😊

Wszystkie schody szkoły zostały oklejone w kolorowe naklejki tj.:

* tabliczka mnożenia

* alfabet

* części mowy (odmienne, nieodmienne)

* odmiana czasowników - język angielski

Zadanie zostało wykonane dzięki pomocy OSP Kołbacz za co serdecznie dziękujemy.

Korzystając z okazji przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców na nowy rozpoczęty rok szkolny 2019/2020.

*Jeżeli problemem jest dokonanie przelewu prosimy o zebranie wpłat w klasach członków Trójek klasowych.

 

Rachunek bankowy: 129370 1059 0500 687 14 005 0001

  •  35 zł na pierwsze dziecko,
  •  20 zł drugie dziecko
  •  15 zł na trzecie i kolejne

Płacąc przelewem proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.