PA230961 Copy

 

W październiku odbył się cykl zajęć nawiązujących do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Propagowane były zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się wiele istotnych i ciekawych informacji, wykorzystany został bogaty zasób materiałów edukacyjnych oraz odbyło się wiele interesujących gier i zabaw.