. Alicja Błaszczak,   uczennica klasy 8a Zespołu Szkół w Kołbaczu została finalistką Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Jej opiekunem jest nauczyciel języka angielskiego, Anna Złota.
 

.

 

W sobotę i niedzielę, 6 i 7 kwietnia 2019 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się wojewódzki finał Małego Konkursu Recytatorskiego. Podczas przeglądu prezentowali się młodzi recytatorzy wyłonieni podczas wielostopniowych eliminacji przeprowadzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na scenie zaprezentowało się 64 recytatorów. Jak podkreślali jurorzy, tegoroczny poziom finału wojewódzkiego był niesłychanie wysoki. Ogłoszenie wyników poprzedziła bardzo długa i burzliwa narada. Także Zespół Szkół w Kołbaczu miał podczas finału swoją reprezentację, a uczennica klasy III gimnazjum, Bernadeta Cieślicka zdobyła wyróżnienie. To kolejny znaczący sukces naszej młodej artystki, która, na co dzień jest również uczennicą szkoły muzycznej.

Opiekunem Bernadety był pan Artur Cembik.

2019 04 01 Konkurs biologiczny 01

Uczennice Gimnazjum: Natalia Truskowska, Bernadeta Cieślicka, Karolina Bednarek i Natalia Łokietek reprezentowały szkołę w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - etap wojewódzki. Zakres wiedzy  był bardzo obszerny, obejmował zarówno wiadomości z biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii, geologii oraz umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Bogata wiedza pozwoliła na zajęcie III miejsca w województwie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Opiekun B Zawadzka.

Bernadeta Cieślicka, uczennica klasy III gimnazjum Zespołu Szkół w Kołbaczu została finalistką Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Jej opiekunem jest nauczyciel języka polskiego, Artur Cembik.

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-jezyka-polskiego-dla-gimnazjalistow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2018-2019/

 dzień matematyki

 

Dnia 20 marca uczniowie klas I-III zmagali się z grami matematycznymi. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie mogli wykazać się sprawnością rachunkową oraz logicznym myśleniem. Wykorzystując gry i zabawy z nietypowymi przedmiotami taśmą krawiecką, kartami logicznymi, kostkami, kubeczkami, łyżeczkami uczniowie poprzez zabawę poszerzali wiedzę matematyczną. Zajęcia dostarczyły radosnych przeżyć i zadowolenie z osiągania sukcesu. Rodzice na zebraniu też chętnie układali wieżę matematyczną.

mt:gallery:strefa ciszy

Dnia 14.03.2019 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w lutym ogłosiła werdykt drugiej edycji konkursu na szkolne strefy harmonii na w ramach kampanii „Słyszę dobre.” Kampania ta ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszych przestrzeni relaksu, w których słuch może odpocząć i zregenerować umysł, lecz także promować obcowanie z „dobrymi dźwiękami”. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa w składzie: Dorota Serwa -Dyrektor Filharmonii w Szczecinie, Paweł Kornicz oraz Kinga Rabińska -koordynatorka kampanii „Słyszę dobre dźwięki” (realizowanej przez Filharmonię w Szczecinie) uznała, że to właśnie „Strefa harmonii” Zespołu Szkół w Kołbaczu uzyskała II miejsce w konkursie, której opiekunem jest pani Jolanta Ślęzak.