2019 04 01 Konkurs biologiczny 01

Uczennice Gimnazjum: Natalia Truskowska, Bernadeta Cieślicka, Karolina Bednarek i Natalia Łokietek reprezentowały szkołę w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - etap wojewódzki. Zakres wiedzy  był bardzo obszerny, obejmował zarówno wiadomości z biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii, geologii oraz umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Bogata wiedza pozwoliła na zajęcie III miejsca w województwie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Opiekun B Zawadzka.