Z powodu awarii sieci wodociągowej i braku wody

wszystkie lekcje kończą się o 1120 (po 4 godzinie lekcyjnej).

Odjazd dla wszystkich uczniów oraz dzieci z przedszkola o godzinie 1200.