IMG20230313142543

 

W ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego klasa 7 SP wzięła udział w lekcji prowadzonej przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Kasia w sposób bardzo ciekawy i czytelny przybliżyła uczniom temat „Dlaczego warto płacić składki na ubezpieczenie?”  Uczniowie klas 8 i 7 podczas zajęć z doradztwa zawodowego realizują projekt „ZUS”, podczas zajęć uczniowie dowiadują się na jakie świadczenia można liczyć jak opłaca się składki. Uczniowie biorą udział w konkursie – wykonują plakaty wyjaśniające dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Uczeń, który wykona pracę, która zakwalifikuje się na wyższy etap otrzyma dodatkowy punkt na świadectwie.

Koordynator projektu Anna Wąchalska