. logotyp laboratoria

W ramach Laboratoriów Przyszłości Zespół Szkół w Kołbaczu  otrzymał wsparcie finansowe  w kwocie 70 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki wsparciu finansowemu szkole powstanie pracownia kulinarna, nowoczesna pracownia językowa,  dokupione zostanie doposażenie do zajęć z robotyki oraz nowoczesne nagłośnienie do radiowęzła szkolnego.  

.