Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

prosi o odebranie przez rodziców rzeczy pozostawionych przez dzieci w szkole

do 31 stycznia 2022r.

W przypadku nieodebrania, rzeczy będą przekazane do PCK. Prosimy o weryfikacjęw poniższej galerii.

Galeria pozostawionych rzeczy:

 Image1