Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111) dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zarządzeniem z dnia 30.11.2020r. wprowadza zmiany dotyczące terminów kalendarza szkolnego na rok szkolny 2020/2021

  • wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania - 18 grudnia 2020r.
  • wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania na I semestr - 26 stycznia 2021r.
  • Rada Klasyfikacyjna - 27 stycznia 2021r.
  • Rada Plenarna - 11 lutego 2021r.

Zmiany te znajdują sie także w zakładce "Kalendarz roku szkolnego 2020/2021".