OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU  ZGODNIE Z  DECYZJĄ
 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

WPROWADZA OD DNIA 09.11.2020 ZDALNE  DLA UCZNIÓW  KLAS I- III,
KTÓRE  OBOWIĄZYWAĆ  BĘDZIE  DO  DNIA  29.11.2020 R.

DLA UCZNIÓW  Z   KLAS  IV-VIII FORMA  NAUKI  ZDALNEJ 
ZOSTAJE  PRZEDŁUŻONA  DO DNIA  29.11.2020 R.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA LEKCYJNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
 POPRZEZ APLIKACJĘ   MS TEAMS 
ZGODNIE  Z  PLANEM LEKCJI  ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

UCZNIOWIE KLAS VIII  MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH  LUB GRUPOWYCH Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH
TJ. JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI.
 KONSULTACJE TE BĘDĄ PROWADZONE ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU ODBYWAJĄ SIĘ Z OGRANICZONĄ LICZBĄ DZIECI(SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PRZEKAZANE BEZPOŚREDNIO DO RODZICÓW).
ŚWIETLICA SZKOLNA OD DNIA 09.11.2020 DO 29.11.2020 CZYNNA OD GODZ. 6.30 DO 15.30 DLA UCZNIÓW, KTÓRYCH RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ  SWOIM DZIECIOM OPIEKI, A SĄ BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANI W WALKĘ Z COVID-19.