i. indeks

Gmina Stare Czarnowo od listopada 2021 roku realizuje projekt grantowy pod nazwą Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie ma na celu wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami, a także przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem Covid-19.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z pandemii Covid-19, dzięki pozyskanym środkom, w ramach projektu w Szkole Podstawowej w Kołbaczu przeprowadzane są zajęcia:

  • dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia, chemia;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia socjoterapeutyczne