PB220117

 

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Realizuje ona szereg projektów promujących czytelnictwo. Fundacja uruchomiła akcję "Książka chroni" natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie, jej celem jest zbieranie funduszy na pozyskiwanie i przekazywanie książek dzieciom ukraińskim oraz wsparcie branży wydawniczej w Ukrainie.

Fundacja Powszechnego Czytania w ramach akcji  "Książka chroni", przekazała nieodpłatnie naszej szkole książki dla dzieci w języku ukraińskim. Wśród, których znalazły się między innymi  książki pisarzy ukraińskich oraz polskich autorów, tłumaczonych na język ukraiński.

Dziękujemy Fundacji za wsparcie