Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide'y, ekrany dotykowe).
 • W pomieszczeniu biblioteki wyznaczone są strefy komunikacyjne oznaczone naklejonymi liniami na podłodze:

a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie ,

b. osoby wypożyczającej,

c. do składowania oddanych książek - przejście kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

 • W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby wypożyczających uczniowie powinni oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (brak wolnego dostępu do książek).

Obowiązki bibliotekarza:

 • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
 • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia - dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.