1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Ilona Lewandowska
  1. Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Edyta Boczkowska
  1. Sekretarz Rady Rodziców - Beata Błaszczyk
  1. Skarbnik Rady Rodziców - Marietta Kukawka

Dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym

129370 1059 0500 687 14 005 0001

  • 35zł na pierwsze dziecko,
  • 20zł drugie dziecko
  • 15zł na trzecie i kolejne

Proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Przewodnicząca: Ilona Lewandowska
Zastępca: Małgorzata Polak
Skarbnik: Katarzyna Więckowska
Sekretarz: Monika Bątkowska

W roku szkolnym wpłaty na RR wyniosły 73% jest to kwota 6965zł. RR  została dofinansowana przez sponsora kwotą 2657 zł. Co daje łączna kwotę 9622 zł

W I semestrze  RR dofinansowała lub sfinansowała konkursy oraz imprezy szkolno-przedszkolne na kwotę 2600 zł.

W II semestrze dofinansowanie lub sfinansowanie konkursów szkolnych, imprez szkolno-przedszkolnych, nagród dla uczestników konkursów pozaszkolnych wyniosło  1800zł oraz kwotę 3822zł na  nagrody na zakończenie roku, statuetki, dyplomy dla absolwentów, nagrody dla najlepszych uczniów, a także upominki już  dla pierwszoklasistów roku szkolnego 2017/2018. Na działalność Rady Rodziców roku szkolnego 2017/2018 pozostaje kwota 1400 zł.