Dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym

129370 1059 0500 687 14 005 0001

  • 35zł na pierwsze dziecko,
  • 20zł drugie dziecko
  • 15zł na trzecie i kolejne

Proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.