Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kołbaczu

powołana uchwałą 2/2022 z dnia 07 września 2022 r. w składzie:

Przewodnicząca – Magdalena Żygadło

Zastępca – Karolina Baranowska

Skarbnik – Anna Staniaszek

Sekretarz – Dagmara Sromek

 

informuje, iż na rok szkolny 2022/2023 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 50,00 zł na każde dziecko

 

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Chojnie, Oddział Stare Czarnowo: nr rachunku: 129370 1059 0500 687 14 005 0001