2020 11 Desktop 01

W dniu 30 października 2020r. dzieci z klas 1-3 SP wzięły udział w przedstawieniu teatru „Kurtyna” pt.: „Magiczne słowa”. Widowisko zabrało widzów w tajemniczą podróż do świata magii i czarów. Podróż ta miała  na celu rozbudzenie w widzach dziecięcej kreatywności oraz wyobraźni, którą we współczesnym świecie "zabijają" urządzenia elektroniczne typu smartfony czy tablety. Zadaniem spektaklu  było również kształtowanie postaw społecznych wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empatii i szacunku dla słabszych, pokory wobec autorytetów. Inscenizacja miała wzbudzić szacunek do osób starszych, podkreślić wagę prawdomówności i uczciwości, konieczności wybaczania oraz potrzebę naprawienia wyrządzonych krzywd.