Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
4 września w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Wydarzenie to zapoczątkowało także proces rządowej reformy systemu oświaty. Na zmiany z tym związane przygotowana jest nasza szkoła.

Swoją obecnością, inaugurację roku szkolnego, uświetnili Pani Wójt Marzena Grzywińska i jej zastępca Pan Marcin Krawczyk, którzy w początkowym wystąpieniu podziękowali za pięcioletnią współpracę dyrektorowi Panu Arturowi Cembikowi oraz przedstawili nową dyrektor ZS w Kołbaczu, Panią Bogumiłę Zawadę.

 

Z początkiem nowego roku szkolnego sprawowanie funkcji dyrektora szkoły zakończył Pan Artur Cembik. Pani dyrektor Bogumiła Zawada podziękowała swemu Poprzednikowi w imieniu całego grona pedagogicznego za pięć lat współpracy i zaangażowania na rzecz rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz życzyła powodzenia w życiu osobistym i dalszej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela języka polskiego. Swoją wdzięczność wyraziła także Pani Wójt, która w dowód uznania wręczyła Panu Arturowi Cembikowi nagrodę finansową.

Pani Dyrektor Bogumiła Zawada serdecznie powitała przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz władz gminy Stare Czarnowo. Zwróciła uwagę na nowe wyzwania stojące przed szkołą dotyczące poprawy kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych i matematycznych, a także wychowania uczniów do wartości oraz życzyła wszystkim pomyślności i sukcesów. Następnie przedstawiła nowych wicedyrektorów: Panią Ewę Przybysz i Panią Renatę Raszczuk.