Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

prosi rodziców, by po zebraniach przejrzeli ubrania i obuwie pozostawione przez dzieci

w szkole.

Rzeczy te będą wyłożone na ławkach na dolnym holu.

W przypadku nieodebrania rzeczy do 30.01.2023, zostaną przekazane do PCK.