karta rowerowa

1 czerwca br. uczniowie z klas, 4a, 4b oraz 5a przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. "Pierwsze prawo jazdy" można uzyskać po osiągnięciu 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.  Część teoretyczna to test ze znajomości przepisów drogowych, znaków drogowych, obsługi technicznej roweru oraz pomocy przedlekarskiej. W części praktycznej, uczniowie muszą pokonać tor manewrowy:  przygotowanie roweru do jazdy,  jazda rowerem na wprost,  reagowanie na znaki drogowe,  zmiana pasa ruchu,  slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru) oraz hamowanie w polu końcowym. Wszystkim zdającym gratulujemy! Bądźcie rozważni i uważni na drodze. 

Organizatorzy: A. Złota, J. Adamkowska.