W  PRZYPADKU  WYSTĘPOWANIA  PROBLEMÓW  TECHNICZNYCH    ZWIĄZANYCH  Z  BRAKIEM  NIEZBĘDNEGO   SPRZĘTU   KOMPUTEROWEGO    PODCZAS NAUKI ZDALNEJ SPOWODOWANEJ  KWARANTANNĄ  UCZNIÓW,   PROSIMY    RODZICÓW  O  ZGŁASZANIE  SIĘ DO  SZKOŁY.